MultiLabs.gr  MultiHosting.gr  Webstocks.gr  MultiPolls.gr  MultiRadio.gr  
Το φόρουμ των επιστημών Τελευταία ενέργεια: Ποτέ
Not logged in [Σύνδεση - Εγγραφή]
Go To Bottom

[ Κεντρική σελίδα ] [ Κόκκινο δωμάτιο ] [ Πράσινο δωμάτιο ] [ Μπλε δωμάτιο ] [ Καφέ δωμάτιο ] [ Λευκό δωμάτιο ]

Εκτυπώσιμη Έκδοση | εγγραφή στο θέμα | Προσθήκη στα αγαπημένα  
 Σελίδες:  1  2
Συγγραφέας: Θέμα: Scientific Comparison of Cancer research of J.C. Kondylakis vs Harvard Univ.
SV1GZ
μαθητής

Μηνύματα: 15
Registered: 8-3-2017
Member Is Offline


Εστάλη στις 13-5-2017 στις 08:50 Απάντηση με παράθεση


A letter to Members of European Parliament Against Cancer + Others...

PROGRESS IN THE FUNDAMENTAL THEORETICAL ONCOLOGY SCIENTIFIC RESEARCH IS MANDATORY IN ORDER TO ACCELERATE THE APPLIED ONCOLOGY RESEARCH AND TO
REACH TO AN EFFECTIVE CURE OF CANCER DISEASE..

by Joseph-Christos Kondylakis,Research Scientist,Mikras Asias 13,Agios Nikolaos,Anavissou,
19013 Attiki,Greece,tel+fax:+30-2291055275 , Friday-12-May-2017

Dear Members of European Parliament Against Cancer+Others...(hoping to receive a...reply)

I have communicated to you my Fundamental scientific research on Theoretical Oncology concerning my “Unified Theory of Oncology”,since 1983, which is based on molecular & sub-molecular informatics and their information network(s), which its Principles ,recently 2015,have been verified from the applied & experimental scientific research. Also,for comparison, I have communicated to you about the research on cancer of Harvard University in USA, since 1983, which was based on the concept of a...pirate-virus which was proved to be a very silly idea as general cause of cancer disease...

Until today,I have not received a reply from you and in trying to understand the lack of your response, I guess perhaps a) you may expect one day someone directly to tell you that he/she/they found “the drug for the cancer disease” or/and b) a person from a very much advertised University to be presented by international TVs and tell you perhaps that they are very close to find “the cure for the Cancer” and ask for...money or/and c) the most advertised, but perhaps controlled, scientific journal(s) published an article which “finally” lead in...few years to find “the cure for cancer” or/and d) E.T.C.,...
We must understand that the cancer disease illness is a very complex problem that involve multi-sciences perceptions as medicine,biology,chemistry,physics,computer science,mathematics and the for many decades failure to progress in essential cancer research lead us to think that it is Mandatory a Fundamental Unified Theory of Oncology to exist in order to guide as “compass” and to accelerate ,Systematically, the applied oncology research to finding a real effective cure to perhaps most of cancer disease cases...We wrote above the Mandatory! requirement of Fundamental Theoretical Oncology in the efforts of successfully solving the Cancer disease scientific problem, because the over-specialities alone cannot understand the very critical interactions between specialities and they are unable to understand a global perception “the big picture” of the cancer disease scientific problem...

Of course,there are conspiracy(ies) considerations of the Cancer disease problem as a) the Cancer Industry is a multi-hundred of billions of euro/per year...business and this “income” perhaps may not want to be lost...b) the huge billions euro per year allocated for cancer research is perhaps Controlled by very much advertised Universities & Associations and their “connections”!!...c) the most fundamental or/and profitable ideas are stolen from unknown researchers and ,as they have told me when I was in Canada, they transmitted to the threshold of hearing of “famous” Professors in “famous” Universities who then they considered their idea...(in fact exist scientific espionage) , d) E.T.C.

The scientific value of a scientist or researcher primarily is determined by its scientific background , which may f.e. appear as an Excellent B.Sc graduation University degree. If someone do not have an excellent scientific background,particularly in physics,mathematics sciences he/she may not deeply understand scientific complexities in global or speciality perceptions and he/she may be just a Routine! used tool.Also titles in Universities,Business,Government,Politics often are given primarily on “connections” and not of real qualifications.Also to be written, in very high complexities understanding & very difficult problem solving a multi-perceptions theoretical physics,mathematics mind is needed...
Προφίλ μέλουςΔείτε όλα τα μηνύματα του χρήστη U2U Member
SV1GZ
μαθητής

Μηνύματα: 15
Registered: 8-3-2017
Member Is Offline


Εστάλη στις 14-5-2017 στις 21:21 Απάντηση με παράθεση


Μιά επιστολή πρός τα Μέλη της ομάδας των Ευρωβουλευτών ενάντια στον Καρκίνο+Αλλους...

Η ΠΡΟΟΔΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΕΙΩΔΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΑΓΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΓΚΟΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΦΘΑΣΟΥΜΕ ΕΙΣ ΜΙΑ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΤΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΑΡΡΩΣΤΙΑΣ...

από τον Ιωσήφ-Χρήστον Κ. Κονδυλάκην,Επιστήμονα Ερευνητή,Μικράς Ασίας 13,Αγιος Νικόλαος της
Αναβύσσου,19013 Αττική,τηλ+φαξ 22910-55275 , Παρασκευή-12-Μα'ί'ου-2017

Αγαπητοί Ευρωβουλευτές, Μέλη της ομάδας ενάντια στον Καρκίνο+Αλλους...
(ευελπιστόντας να...απαντήσετε)

Εχω επικοινωνήσει μαζί σας σε σχεση με την Θεμελειώδη επιστημονική έρευνα μου εις την Θεωρητική Ογκολογία, που αφορά την “Ενοποιημένη Θεωρία της Ογκολογίας”(“Unified Theory of Oncology”), από το 1983, η οποία βασίζεται εις την μοριακή και υπο-μοριακή πληροφοριακή και εις το πληροφοριακό(α) δικτυώμα(τα) της, της οποίας οι Αρχές επιβεβαιώθησαν ,προσφάτως το 2015,από την εφηρμοσμένη & πειραματική ογκολογική έρευνα.Επίσης,επικοινώνησα μαζί σας, για να Σύνγκρίνετε, με την έρευνα του καρκίνου εις το Πανεπιστήμιο του Χάρβαντ των ΗΠΑ από το 1983, η οποία βασίζόταν εις την ιδέα του ιού-πειρατή, η οποία αποδείχτηκε να είναι μία πολύ ανόητη ιδέα ως γενική αιτία της καρκινικής αρρώστιας...

Εως σήμερα,δεν έχω λάβει μία απάντηση σας και προσπαθώντας να κατανοήσω τήν έλλειψη της ανταποκρίσεως σας,υποθέτω ότι ισως αναμένετε α)κάποιος,μία μέρα,να σας πεί απευθείας ότι βρήκε “το φάρμακο του καρκίνου” ή/και β) ένα άτομο από υπερ-διαφημισμένο πανεπιστήμιο να παρουσιαστεί στις διεθνείς τηλεοράσεις και να σας πεί ότι είναι πολύ πλησίον στο να βρούν την “θεραπεία για τον καρκίνο” και να σας ζητάει...χρήματα ή/και γ) τα πιό διαφημισμένα,αλλά πιθανώς ελεγχόμενα,επιστημονικά περιοδικό(α) να δημοσιεύσουν ένα άρθρο το οποίο “τελικώς” να οδηγεί σε...λίγα έτη εις την “θεραπεία του καρκίνου” ή/και δ) Κ.Τ.Λ.
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι η καρκινική αρρώστια είναι ένα πολύ περίπλοκο πρόβλημα ,που περιλαμβάνει τις αντιλήψεις πολλών επιστημών,όπως της ιατρικής,της βιολογίας,της χημείας,της φυσικής,των ηλεκτρονικών υπολογιστών,των μαθηματικών και η για πολλές δεκαετίες αποτυχία προόδου εις την ουσία της καρκινικής έρευνας μας οδηγεί να σκεφτούμε ότι είναι Υποχρεωτικό να υπάρχει μία Θεμελειώδη Ενοποιημένη Θεωρία της Ογκολογίας, με σκοπό να μας οδηγεί ως “πυξίδα” , δια να επιταχύνει,συστηματικά,την εφηρμοσμένη ογκολογική έρευνα, δια την εύρεση μιάς πραγματικά αποδοτικής θεραπείας,πιθανόν δια τις περισότερες των περιπτώσεων της καρκινικής αρρώστιας....Γράψαμε ανωτέρω την Υποχρεωτική απαίτηση της ύπαρξης μιάς Θεμελειώδους Ογκολογικής Θεωρίας δια να συμβάλει επιτυχώς στις προσπάθειες επίλυσης του επιστημονικού πρόβληματος της καρκινικής αρρώστιας,διότι οι υπο-ειδικεύσεις ,μόνες τους, δεν μπορούν να κατανοήσουν τις πολύ κρίσιμες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδικεύσεων και είναι ανίκανες να κατανοήσουν την ολιστική αντίληψη “την μεγάλη εικόνα” του επιστημονικού προβλήματος της καρκινικής αρρώστιας...

Φυσικά, υπάρχουν και οι θεωρήσεις Συνωμοσίας(ων) του καρκινικού προβλήματος, όπως α) της Καρκινικής Βιομηχανίας,που είναι πολλά Εκατοντάδες Δισεκατομύρια ευρώ ετησίως...επιχείρηση και αυτό το “εισόδημα” ισως δεν θέλουν κάποιοι να χαθεί...β) το τεράστιο ποσό χρήματων, των δισεκατομυρίων ευρώ ετησίως, που δίδονται δια την καρκινική έρευνα, η οποία πιθανώς Ελέγχεται από πάρα πολύ διαφημισμένα πανεπιστήμια και οργανισμούς και από τις “Διασυνδέσεις των”!!... γ) οι πιό Θεμελειώδεις και πιό Κερδοφόρες Ιδέες συχνά κλέβονται από τους άγνωστους ερευνητές, που τις σκέφτηκαν και όπως μου είπαν όταν είμουν εις τον Καναδά,κλεμένες ιδέες εκπέμπονται εις το κατώφλιο της ακοής “φημισμένων” Καθηγητών εις “φημισμένα” πανεπιστήμια, οι οποίοι μετά τις θεωρούν δικές των Ιδέες...(εις την πραγματικότητα υπάρχει η επιστημονική κατασκοπεία), δ) Κ.Τ.Λ.

Η επιστημονική αξία ενός επιστήμονα πρωταρχικώς καθορίζεται από το επιστημονικό του υπόβαθρο, το οποίο συχνά μπορεί να φανεί με τον βαθμό “Αριστα” εις το βασικό πανεπιστημιακό του πτυχίο. Εάν κάποιος δεν έχει ένα Αριστο επιστημονικό υπόβαθρο,ιδιαιτέρως εις τις επιστήμες της Φυσικής και των Μαθηματικών, τότε δεν μπορεί να κατανοήσει εις βάθος επιστημονικές περιπλοκότητες, με ολιστική και ειδικεύσεων αντιλήψεις και τότε αυτός ισως χρησιμοποιείται μόνο ως εργαλείο ρουτίνας!... Επίσης,τίτλοι που δίδονται σε Πανεπιστήμια,Επιχειρήσεις,Κυβερνήσεις,Πολιτική, συχνά δίδονται με πρώτιστο κριτήριο τις “διασυνδέσεις”(κοινώς τα ρουσφέτια) και όχι λόγω πραγματικών προσόντων. Ακόμα ,πρέπει να γραφτεί ότι, δια την κατανόηση πολύ υψηλών περιπλοκοτήτων και δια την επίλυση πολυ δυσκόλων προβλημάτων, απαιτείται ένας νούς αντιλήψεων πολλών επιστημών και Θεωρητικής Φυσικής Μαθηματικών ικανοτήτων...
Προφίλ μέλουςΔείτε όλα τα μηνύματα του χρήστη U2U Member
 Σελίδες:  1  2


Go To Top


Powered by XMB
Developed By Aventure Media & The XMB Group © 2002-2005
Multiforums.gr - Μια ακόμη υπηρεσία της MultiForums OE. Φιλοξενία MultiHosting.gr.
Άλλες υπηρεσίες της Multiforums OE: MultiHosting.gr. MultiLabs.gr. MultiPlanet.gr. MultiRadio.gr. MultiPolls.gr. MultiBlogs.gr. WebStocks.gr.